GOODWAY

Vi är ett beläggnings- och anläggningsföretag med fokus på kvalité, miljö och produktutveckling. Vi tillverkar och lägger ut halvvarm och varm asfalt till såväl statliga, kommunala som privata kunder. Genom nära samarbete med kunder skapar vi framgång och utvecklar teknik och produkter för hållbara lösningar.


Bolaget startades 2018 men vi har mer än 40 års branscherfarenhet. Vi fokuserar på att utföra våra projekt i tid och med rätt kvalitet. Arbetsmiljön står i fokus och vi arbetar aktivt med dessa frågor. Med erfaren och kunnig personal, lyhörd för kundens behov, skapar vi nöjda kunder och genomför projekt enligt kundens krav.


Återvinning är en sjölvklar del i vår asfalttillverkning och vi arbetar aktivt för maximalt utnyttjande för att minska materialresurserna och förbrukning av fossila bränslen.

 

Tjänster

Beläggningsarbeten

Vi tillverkar och utför beläggningsarbeten till statliga, kommunala och privata kunder.

 

Mark- och förstärkningsarbeten

Vi utför schaktnings- och förstärkningsarbeten, grundförstärkningar, planeringar och trumbyten.

 

Bergkrossmaterial

Genom samarbete med entreprenörer hjälper vi till med tillgång och distribution av bergkrossmaterial.