Goodway logo

Vi är ett beläggnings- och anläggningsföretag med fokus på kvalité, miljö och produktutveckling.
GOODWAY tillverkar vi och lägger ut halvvarm och varm asfalt till såväl statliga, kommunala som privata kunder. Genom nära samarbete med kunder skapar vi framgång och utvecklar teknik och produkter för hållbara lösningar.

Bolaget startades 2018 men vi har mer än 40 års branscherfarenhet. Vi fokuserar på att utföra våra projekt i tid och med rätt kvalitet. Arbetsmiljön står i fokus och vi arbetar aktivt med dessa frågor. Med erfaren och kunnig personal, lyhörd för kundens behov, skapar vi nöjda kunder och genomför projekt enligt kundens krav.

Återvinning är en självklar del i vår asfalttillverkning och vi arbetar aktivt för maximalt utnyttjande för att minska materialresurserna och förbrukning av fossila bränslen.

Beläggningsarbeten

Vi tillverkar och utför beläggningsarbeten till statliga, kommunala och privata kunder.

Mark- och förstärkningsarbeten

Vi utför schaktnings- och förstärkningsarbeten, grundförstärkningar, planeringar och trumbyten.

Bergkrossmaterial

Genom samarbete med entreprenörer hjälper vi till med tillgång och distribution av bergkrossmaterial.

 

GOODWAY Entreprenad AB

Kabelvägen 4, 861 36 Timrå

info@goodway.se

Org. nr. 559143-1530

 

Mattias Jonasson

Tel 073-521 00 88

mattias.jonasson@goodway.se

Fakturauppgifter

GOODWAY Entreprenad AB

LIN3095 Scancloud

831 97 Östersund

 

Pdf-faktura

lin3095@pdf.grantthornton.se

Fakturafrågor: faktura@goodway.se